top of page

Що таке IP адреса? Як це працює?

➡ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ В КІНЦІ СТАТТІ


У світі комп'ютерних мереж і Інтернету, IP-адреса є ключовим поняттям. IP (Internet Protocol) адреса є унікальним ідентифікатором пристрою, який підключений до мережі. Вона складається з чотирьох чисел, розділених крапками, наприклад, 192.168.0.1. Ці числа представляють собою бінарні дані і можуть мати значення від 0 до 255.Що таке IP адреса? Як це працює?

IP-адреса (Internet Protocol Address) була розроблена як частина протоколу інтернету для ідентифікації та маршрутизації пакетів даних, що передаються по мережі. Історія розвитку IP-адреси сягає початків інтернету.


У 1970-х роках американська федеральна програма DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) започаткувала проект побудови мережі ARPANET, який вважається прародином сучасного інтернету. З метою забезпечення способу ідентифікації кожного пристрою в мережі, був створений протокол IP.


Першою версією протоколу IP стала IPv4 (Internet Protocol version 4), яка була впроваджена в 1983 році. IPv4 використовує 32-бітову адресацію, що дозволяє призначити близько 4,3 мільярда унікальних IP-адрес.


Згодом, у зв'язку з швидким ростом інтернету і зростанням кількості підключених пристроїв, стала очевидною необхідність у більшій адресаційній просторі. Це призвело до розробки IPv6 (Internet Protocol version 6), який був запроваджений у 1998 році. IPv6 використовує 128-бітову адресацію і може призначити приблизно 340 недецильйонів унікальних IP-адрес.


Розуміння роботи IP-адреси є важливим, оскільки воно дозволяє налагодити з'єднання між комп'ютерами, серверами та іншими мережевими пристроями. IP-адреса визначається протоколом IP, який використовується для адресації та маршрутизації даних в Інтернеті.

Крім того, IP-адреса може бути статичною або динамічною.

 • Статична IP-адреса залишається незмінною і прив'язана до конкретного пристрою.

 • Динамічна IP-адреса надається тимчасово і може змінюватися при кожному підключенні до мережі.

У сучасному світі ІТ, IP-адреси використовуються в різних сферах, таких як комунікації, мережева безпека, хмарні технології, Інтернет речей (IoT) та багато іншого. Вони є фундаментальною основою для підключення пристроїв до мережі та обміну даними.


Процес роботи IP, або Інтернет-протоколу, полягає у встановленні зв'язку та передачі даних між різними комп'ютерами та мережевими пристроями в Інтернеті. Основні етапи процесу роботи IP включають наступні кроки:

 1. Адресація IP: Кожен пристрій, підключений до мережі, має унікальну IP-адресу, яка ідентифікує його в мережі. IP-адреси складаються з чисел, розділених крапками. Існують дві версії IP: IPv4 (Internet Protocol version 4) та IPv6 (Internet Protocol version 6).

 2. Розподіл IP-адрес: Існує деяка ієрархія в розподілі IP-адрес. Інтернет-реєстраційні організації (RIR) розподіляють блоки IP-адрес провайдерам та організаціям, які потім розподіляють їх своїм клієнтам.

 3. Пакетна адресація: Дані, які передаються по мережі, розбиваються на невеликі пакети. Кожен пакет містить інформацію про вихідну та призначену IP-адреси, а також самі дані. Пакети передаються через мережу до призначеного пристрою.

 4. Маршрутизація: Коли пакети надходять до мережевого вузла, він використовує таблиці маршрутизації для визначення найкращого шляху доставки пакета до призначення. Це може включати пересилання пакетів через кілька проміжних вузлів, поки вони не досягнуть своєї кінцевої точки.

 5. Передача даних: Пакети передаються по мережі з вузла на вузол, проходячи через різні мережеві пристрої, такі як маршрутизатори, комутатори тощо. Кожен вузол, який отримує пакет, перевіряє його заголовок і визначає, чи призначений пакет для нього. Якщо так, він приймає пакет і передає його до відповідного протоколу або застосунку.

 6. Збирання пакетів: Коли всі пакети досягають призначеного пристрою, вони знову об'єднуються відповідно до послідовності і відновлюють початкові дані.

Цей процес роботи IP дозволяє ефективно передавати дані по мережі, забезпечуючи доставку пакетів до правильного призначення. IP-адреси відіграють ключову роль у цьому процесі, і без них було б неможливо забезпечити ідентифікацію та маршрутизацію даних в Інтернеті.


Яка із наступних операцій є частиною процесу роботи IP протоколу? 1. Адресація MAC 2. Передача даних через USB 3. Визначення найкращого шляху доставки пакета

 • 1 та 2

 • 2 та 3

 • 1 та 3


0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page